Privatumo politika

UAB „Definra“
Įmonės kodas: 304850640
PVM mokėtojo kodas: LT100011687814
Registracijos adresas: Šateikių g. 3, LT-48190 Kaunas, Lietuva
Tinklalapio adresas: https://www.robovirgin.com

Kokius duomenis mes renkame ir kodėl tai darome

Priklausomai nuo teikiamų paslaugų pobūdžio bei skirtingų būdų, kaip savo duomenis Klientas atskleidžia, Definra gali rinkti bei tvarkyti šiuos Kliento duomenis:

 • pagrindinė identifikuoto Kliento informacija: vardas, pavardė, pavadinimas, asmens arba įmonės registracijos kodas, adresas, pateiktų dokumentų kopijos bei duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
 • informacija apie Klientui teikiamas paslaugas: programinės įrangos duomenys, informacija apie pasirinktas paslaugas, užsakymų kiekį ir jų naudojimo trukmę, duomenys apie trečiųjų šalių paslaugas, kurios buvo parduotos per Definra ir/ar už kurias buvo sumokėta per Definra;
 • identifikuoto Kliento sudarytos sutarties duomenys ir kita susijusi informacija: rašytinės ar nuotolinės sutarties sudarymo arba sąlygų pakeitimo užsakymo vieta ir/ar būdas; kai sudaroma nuotolinė sutartis – telefoninio pokalbio įrašas arba internetu pateikto užsakymo informacija; duomenys apie Kliento nemokumo rizikos vertinimą; informacija apie Kliento pateiktą sutikimą/nesutikimą dėl Definra reklaminės informacijos gavimo, dalyvavimo Definra nuomonių tyrimuose, duomenų panaudojimo, Kliento duomenų teikimo tretiesiems asmenims, taip pat – apie sutikimą dėl nemokumo rizikos vertinimo;
 • informacija apie atsiskaitymus už Paslaugas: Klientui pateikiamų sąskaitų duomenys, duomenys apie Klientų ar kitų asmenų įmokas, informacija apie skolos valdymą (įskaitant duomenų perdavimą tretiesiems asmenims);
 • komunikacijos ir Klientų aptarnavimo informacija: Prisijungimo ir kiti duomenys apie naršymą Definra tinklalapiuose bei savitarnos svetainėse (surenkami naudojant slapukus ir panašias technologijas); telefoninių pokalbių įrašai, Klientui skambinant į Definra Klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepiant į Definra darbuotojų skambučius; susirašinėjimo su Definra informacija (per savitarną, el. paštą, pritaikytas programas ir pan.); Kliento kreipimaisi ir Definra atsakymai dėl įrangos gedimų / paslaugų sutrikimų ar kitų spręstinų klausimų; nuotolinio Definra darbuotojų prisijungimo prie Klientų sistemų informacija;
 • kiti duomenys: informacija apie nuomonių tyrimų dalyvius, naujienlaiškių prenumeratoriai.
 • Jūsų mums patikėtus arba sukuriamus (sugeneruojamus) duomenis mes naudojame šiems tikslams įgyvendinti:
 • Rašytinės, nuotolinės ar konkliudentinės (veiksmais patvirtintos) sutarties sudarymui ir vykdymui (paslaugų teikimui) bei teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui;
 • tiesioginei rinkodarai bei bendram informavimui apie naujus produktus ir paslaugas (jeigu estate užsiprenumeravę tokius informacinius pranešimus);
 • Klientų aptarnavimui, informacijos teikimui;
 • buhalterinei apskaitai;
 • Klientų ar paslaugomis suinteresuotų asmenų nemokumo rizikos vertinimui, sukčiavimo prevencijai, kitų kriminalinio pobūdžio veiklų identifikavimui ir apsisaugojimui;
 • Kliento skolos valdymui ir išieškojimui;
 • trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų prieigos suteikimui (įskaitant Kliento identifikavimą), apskaitai ir įmokų surinkimui;
 • Definra vykdomos veiklos analizei, vertinimui ir tobulinimui;
 • statistiniams ir rinkodaros tyrimams;
 • vidinių Definra darbo procesų skaidrumo, kontrolės ir tobulinimo užtikrinimui;
 • įstatymuose numatytų teisinių pareigų vykdymui;
 • kitiems tikslams, kuriais Definra turi teisę tvarkyti Jūsų duomenis, kai Jūs tam išreiškiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Definra ar trečiųjų asmenų teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Definra įpareigoja atitinkami teisės aktai.

Komentarai

Kai lankytojai rašo komentarus tinklalapyje, Definra renka duomenis, matomus komentaro paskelbimo formoje, taip pat lankytojo IP adresą bei naršyklės vartotojo įrašą, kad apsisaugotume nuo brukalų.

Iš Jūsų el.pašto adreso gali būti sugeneruotas anonimizuotas duomenų įrašas (angl. hash) ir pateiktas Gravatar paslaugos teikėjui, norint patikrinti, ar Jūs naudojatės šia paslauga. Gravatar privatumo politika pateikiama čia: https://automattic.com/privacy/. Patvirtinus Jūsų komentarą, Jūsų profilio nuotrauka yra matoma viešai šalia Jūsų komentaro.

Failai

Jei įkeliate nuotraukas į tinklalapį, turėtumėte vengti įkelti jas su išsaugotais vietovės duomenimis (EXIF GPS). Tinklalapio lankytojai gali parsisiųsti nuotraukas iš tinklalapio ir iš jų išgauti vietovės duomenis.

Kontaktų formos

Kontaktų formose pateiktus duomenis renkame, saugome ir naudojame tik teisės aktuose numatytais pagrindais tam, kad galėtume suteikti Jums savo paslaugas bei jas tobulinti, taip pat – teikti Jums pagalbą sprendžiant paslaugų sutrikimus ar bet kuriuos kitus dėl mūsų veiklos ar paslaugų kilusius klausimus, siųsti pranešimus, pasiūlymus ir informaciją apie akcijas, apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus, vykdyti įstatymuose numatytas pareigas. Savo žinučių Jums turinį pritaikome pagal Jūsų pateiktus duomenis.

Slapukai (cookies)

Kai Jūs rašote komentarą šiame tinklalapyje, Jūs galite pasirinkti, ar norite, kad Jūsų vardas, el.paštas ir tinklalapis būtų išsaugotas slapukuose. Taip daroma Jūsų patogumui, kad Jums nereikėtų šių duomenų suvedinėti iš naujo, kiekvieną kartą kai komentuojate. Šie slapukai saugomi vienerius metus.

Jei Jūs turite paskyrą ir prisijungiate mūsų tinklalapyje, mes sukuriame laikiną slapuką, kuriame įrašoma, ar Jūsų naršyklė priima slapukus. Šis slapukas nesaugo jokios asmeninės informacijos ir yra ištrinamas kai uždarote savo naršyklę.

Kai Jūs prisijungiate, mes taip pat sukuriame kelis slapukus, kuriuose saugoma Jūsų prisijungimo informacija ir Jūsų ekrano rodymo pasirinkimai. Prisijungimo slapukai galioja 2 dienas, o ekrano nustatymų – vienerius metus. Jei Jūs pažymite pasirinkimą “Prisiminti mane”, Jūsų prisijungimo slapukas galios 2 savaites. Kai atsijungiate iš savo paskyros, prisijungimo slapukai ištrinami.

Jei redaguojate ar paskelbiate įrašą, Jūsų naršyklėje išsaugomas papildomas slapukas. Šis slapukas nesaugo asmeninių duomenų, tačiau išsaugo įrašo, kurį ką tik redagavote ar paskelbėte, ID. Šis slapukas baigia galioti po 1 dienos.

Iš kitų tinklalapių įkeltas turinys

Šiame tinklalapyje gali būti iš kitų tinklalapio įkelto turinio (pavyzdžiui, video, paveikslėliai, tekstas ir pan.). Tokio įkelto turinio peržiūra ir veiksmai su juo šiame tinklalapyje prilygsta apsilankymui tuose tinklalapiuose, iš kurių turinys yra įkeltas.

Šie tinklalapiai gali rinkti duomenis apie Jus, naudoti slapukus (cookies), trečiųjų šalių sekimo paslaugas ir stebėti Jūsų veiksmus su įkeltu turiniu, įskaitant ir tuos atvejus, kai turite paskyrą ir esate prisijungęs prie minėtų tinklalapių.

Statistika

Statistiniai duomenys apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, įskaitant Jūsų IP adresą, galimą lokaciją ir kitus panašius duomenis, renkami, kaupiami ir naudojami statistiniams ir rinkodaros tyrimams atlikti.

Su kuo mes dalinamės Jūsų duomenimis

Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti Definra Jūsų duomenis gali perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų šiems duomenų gavėjams:

 • kitiems duomenų valdytojams, kuriems duomenys teikiami dėl paslaugų teikimo ar teisės aktuose numatytų įpareigojimų įgyvendinimo (pvz., pašto, siuntų pristatymo paslaugų teikėjams);
 • duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis Definra vardu, interesais ir užsakymu (pvz., Definra platinamos programinės įrangos tiekėjams, Definra organizuojamų mokymų sertifikatų leidėjams ir pan.);
 • Pažymime, kad aukščiau paminėti duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų duomenis tik pagal aiškiai pateiktus Definra nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš Definra gaunamų tvarkyti duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp Definra ir subrangovų dėl duomenų tvarkymo. Programinės įrangos licencijų įsigijimo atvejais sudaromos atskiros duomenų apsaugos ir konfidencialumo sutartys su programinės įrangos tiekėjais.

Kitos Definra valdomų duomenų tvarkytojų grupės yra:

 • Klientų skolų valdymo ir/ar išieškojimo paslaugas teikiantys subjektai;
 • Klientų ar Paslaugomis suinteresuotų asmenų nemokumo rizikos vertinimo paslaugas teikiantys subjektai;
 • Definra Klientams ar Definra paslaugomis suinteresuotiems asmenims paslaugų pasiūlymus arba paslaugas teikiantys tretieji asmenys;
 • Definra valdomų duomenų analizės paslaugas teikiančios įmonės ar asmenys;
 • Definra užsakymu paslaugas teikiantys auditoriai, konsultantai, teisininkai;
 • Definra IT sistemas kuriančios, jų veikimą užtikrinančios ar prižiūrinčios įmonės arba asmenys;
 • Definra tiesioginės rinkodaros vykdymo paslaugas teikiančios įmonės ar asmenys;
 • Definra veiklos ir/ar paslaugų kokybės vertinimo, kontrolės bei gerinimo paslaugas teikiančios įmonės ar asmenys.

Pabrėžiame, jog:

 • Subjektams, užsiimantiems skolų bei skolininkų duomenų bazės administravimu, duomenys teikiami tik teisės aktų leidžiama apimtimi ir sąlygomis.
 • Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), duomenys teikiami tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus.
 • Subjektams, atsakingiems už viešuosius elektroninių ryšių paslaugų teikėjų abonentų sąrašus, duomenys perduodami tik Jūsų sutikimu, kuris gali būti bet kada atšauktas. Jūs turite teisę tokius duomenis tikrinti, taisyti ar panaikinti.
 • Kitiems tretiesiems asmenims duomenys gali būti teikiami kitu teisėtu pagrindu arba Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.
 • Lankytojų komentarai gali būti tikrinami naudojant automatinę brukalų paieškos paslaugą.

Duomenų tvarkytojai, kuriems Definra perduoda Jūsų duomenis ar sudaro prieigą prie Jūsų duomenų, gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiems tvarkytojams duomenys perduodami tik tokiu atveju, kai tai yra leidžiama pagal teisės aktų reikalavimus ir tik imantis visų reikiamų priemonių dėl Jūsų privatumo apsaugos užtikrinimo.

Kaip mes užtikriname Jūsų duomenų saugumą

Priklausomai nuo teikiamų paslaugų ar asmens kreipimosi į Definra formos, Jūsų duomenys saugomi spausdintuose dokumentuose (dokumentų kopijose) ir/arba mūsų informacinėse sistemose. Automatizuotu būdų tvarkydami Jūsų duomenis, jų saugumo pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ ir galiojančius nacionalinius teisės aktus užtikrinimui, mes parenkame ir naudojame teisės aktuose įtvirtintas technines ir organizacines duomenų saugumo priemones. O taip pat Definra veikloje atidžiai vadovaujamės minėtame Reglamente numatytais Asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo principais:

 • duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • renkami adekvatūs, tinkami duomenys ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
 • duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
 • duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad būtų laikomasi aukščiau įvardintų principų ir mes sugebėtume tai įrodyti (atskaitomybės principas).

Kaip ilgai mes saugome Jūsų duomenis

Jei parašote komentarą, jo tekstas ir metaduomenys yra saugomi neribotą laiką. Taip daroma todėl, kad galėtume atpažinti ir patvirtinti ateities komentarus automatiškai, vietoje administratoriaus patvirtinimo.

Kai užsiregistruojate mūsų tinklalapyje ir tampate vartotoju, mes saugome visus Jūsų asmeninius duomenis, kuriuos Jūs pateikiate savo paskyroje. Kiekvienas vartotojas gali matyti, redaguoti ir ištrinti savo asmeninius duomenis bet kuriuo metu (išskyrus vartotojo vardą). Tinklalapio administratoriai tai pat gali matyti ir redaguoti šiuos duomenis.

Jeigu užsiprenumeruojate Definra naujienlaiškį, susiję duomenys saugomi tol, kol neatšaukiate prenumeratos.

Jeigu užpildote kontaktinę formą ar kitokiu būdu susisiekiate su Definra ir pateikiate savo duomenis, šie duomenys yra saugomi neribotą laiką, jeigu atskirame susitarime nėra nurodyta kitaip.

Duomenų tvarkymą pasirašius paslaugų teikimo ar programinės įrangos tiekimo sutartis, apibrėžia šios sutartys, arba su jomis susiję papildomi susitarimai.

Jūsų teisės

Jei Jūs turite paskyrą šiame tinklalapyje, arba kada nors rašėte čia komentarą, užsiregistravote naujienlaiškį ar pateikėte užpildytą kontaktinę formą, galite reikalauti gauti duomenų eksporto failą su visais asmeniniais duomenimis, kuriuos mes turime apie Jus, įskaitant ir tuos, kuriuos pats mums pateikėte. Jūs taip pat galite reikalauti, kad mes ištrintume visus mūsų turimus Jūsų asmeninius duomenis. Šie abu reikalavimai negalioja duomenims, kuriuos mes privalome išsaugoti pagal įstatymą administraciniams, teisiniams ar saugumo tikslams.

Kontaktinė informacija

Maloniai prašome kreiptis turint klausimų, prašymų ar pastabų dėl Definra Privatumo politikos arba atliekamo duomenų tvarkymo šiais kontaktais:

Elektroniniu paštu info@robovirgin.com.

Telefonu: +370 654 81 936.